Gas

Een veilige gasinstallatie is van levensbelang. Het aanleggen en onderhouden van gasleidingen is echt een klus voor de specialisten. Gas is namelijk een zeer ontvlambaar product en de leidingen die door uw huis lopen moeten dus 100% betrouwbaar zijn. Niet alleen de aansluitingen maar zeker ook de manier van het leggen van de leidingen door uw huis is erg belangrijk. Een CV ketel of het gaskooktoestel waar het gas voor nodig is vormt vaak het eindpunt van de gasleiding. Een installatie met betrekking tot gas moet vakkundig en veilig worden aangesloten omdat onzorgvuldige installatie grote en rampzalige gevolgen met zich mee kan brengen. Wanneer een gasinstallatie niet goed wordt geinstalleerd kan het volgende gebeuren: Explosiegevaar, brand, koolmonoxidevergiftiging of andere gevolgen. Een koolmonoxidevergiftiging kan onder andere optreden wanneer een gasinstallatie bijvoorbeeld slecht wordt onderhouden, de toestellen oud zijn en slecht functioneren, of slechte installatie. Koolmonoxide kan direct gevolgen hebben voor de gezondheid. Een veel gehoorde klacht is bijvoorbeeld hoofdpijn. In bepaalde gevallen is het daarom goed om naast een dokter, ook een installateur te raadplegen wanneer het vermoeden bestaat dat de gastechnische installatie niet naar behoren functioneerd. De installaties met betrekking tot het snel ontvlambare gas dienen zorgvuldig en door vakmensen te worden aangesloten omdat er anders levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarom is het altijd raadzaam een installateur in te schakelen die erkend is en gecertificeerd. Wettelijk zijn verschillende eisen die moeten worden nagestreefd door de erkend installateur, de NEN normen. Loodgietersbedrijf Haagsma is eveneens gecertificeerd, en lid UNETO-VNI.